ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

Административна сграда - Манастирски Ливади, гр.София
Фазa: РП / Консултации при монтаж и въвеждане в експлоатация
РЗП: 12 000 m2
Инсталации: Централна климатизация на директно изпарение VRV III Daikin
Възложител: АСТИ ООД
Архитект: Росен Недялков

Сградата е 8 етажна.на първите два етажа са обособени тръговски зони и сшоурум, на останалите етажи са разположени офисни площи.На последния етаж са обособени конферентни зали и кафе-ресторант.Сградата е функционално разделена на 3 блока

Разработените инсталации в сградата са  следните:

  • централна климатична инсталация клас VRV  с обща студова мощност около 1,5 MW
  • децентрализирана вентилационна инсталация - рекуперативни блокове за всеки етаж и блок.общото количество въздух е около 27 000 m3/h
  • инсталация за топене на сняг за зони: покрив,тераси и рампи с обща отоплителна мощност 100 kW
  • инсталация за свръхналягане в стълбищната клетка с дебит 60 000 m3/h