УСЛУГИ

 

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации по действащи европейски и български стандарти и норми.

Изготвяне на пълна проектна документация за жилищни сгради, офис сгради (пред проектни проучвания,проекти по всички необходими части)          

Изготвяне на специализирани проекти – „чисти помещения” и „прецизни климатични инсталации” (за телекомуникационни помещения и „data centers”)

КОНСУЛТАЦИИ

Изготвяне на технико-икономически анализи при избора на технологични решения,съоръжения и материали

Изготвяне на съпоставки на инсталации с алтернативен „първичен енергоносител”

Изготвяне на анализи и  независими експертни оценки на съществуващи и работещи инсталации.Предложения за оптимизация на работата им.

ИНЖЕНЕРИНГ

Пълен инженерингов пакет „Проектиране-Доставка-Монтаж-Въвеждане в експлоатация” с нашите партньори

Изготвяне на графици за доставка и монтаж

Инвеститорски контрол по време на изпълнение на ОВК инсталации

МЕНИДЖМЪНТ

Мениджмънт-експлоатация на работещи ОВК инсталации