ЗА НАС

СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ЕООД  е основана в началото на 2007 година , като продължение на опита и знанията натрупани в процеса на работа в областта на:

 проектирането,изграждането и въвеждането в експлоатация на климатични инсталации
 експлоатирането на климатични инсталации във функциониращи сгради
 инвеститорски контрол по част ОВK

ЦЕЛТА

Целта на фирмата е да предлага на своите клиенти подходящи,модерни и енергиино ефективни решения в областта на отоплението,вентилацията и климатизирането на сгради,технологични помещения и процеси,както и да помага в избора на подходящ тип инсталация или доставчик

 СЕГА

В момента във фирмата работят квалифицирани инженери специализирани в областта на отоплението,вентилацията и климатизацията

В БЪДЕЩЕ

Плановете за развитие на фирмата са в няколко направления:

Предлагане на пълен инженерен пакет (специалности ОВК,ВиК,Ел,КИП и А,СКС ,сградна автоматизация)

Управление на сгради и съоражения (Facility management)
 
Разработване на проекти в областта на възобновяемите енергиини източници (Когенерация , Вятърни генератори , Фотоволтаични централи )