НАЧАЛО

ФИЛОСОФИЯ

Модерната среда на обитаване налага все по-високи изисквания към качеството на микроклимата в затворени помещения.Обитателите стават все по взискателни , а с напредване на строителните технологии все повече топлина остава вътре в сградите.Това налага дори през студените периоди от годината сградата да бъде охлаждана

С прогреса на технологиите възможностите на инженерите за решение на тези задачи стават много разнообразни и правилният избор на обслужващи инсталации е изключително важен по няколко направления:

·         Дали ще успява да покрива нуждите на потребителите?

·         Колко ще „струва” инвестицията?

·         Колко ще „струва” експлоатацията и поддръжката?

·         Какво влияние ще нанесе на околната среда?

Отговорът на тези въпроси би ни дал правилното решение на обслужващите инсталации….

Грешната политика на голяма част от инвеститорите и строителите за „най-ниска цена…на всяка цена” в последните години доведе до  „осакатяване” на редица сгради от гледна точка комфорт и гъвкавост на инсталациите. Нашата философия е да намерим подходящото решение за подходящата сграда  и сградата да не е толкова „гладна” за енергия .